Roboty na ul. Stolarskiej zostały ukończone. Ulica została przywrócona do ruchu. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej, wypustów deszczowych oraz studni kanalizacji deszczowej. Wymieniona została nawierzchnia chodników i zjazdów wraz z ich obramowaniem. Położono także nową nawierzchnię jezdni. Wykonawcą usługi było konsorcjum Alpine Bau CZ a.s. i Dromil Sp. z o.o.

– Remont ulicy Stolarskiej był od dawna oczekiwany. Mieści się tam wiele firm, punktów handlowych, to bardzo uczęszczane miejsce. Przypomnę, że przy ulicy Stolarskiej znajdują się również cmentarze, które odwiedza bardzo wiele osób. Remont ulicy Stolarskiej był jednym z priorytetów obecnej kadencji samorządu.
Mówi Burmistrz Antoni Szlagor.

Udostępnij Drukuj E-mail