Już na stałe wpisały się w kalendarz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wymiany młodzieży ze Szwecją. Ta wspaniała, połączona z nauką przygoda rozpoczęła się 20 lat temu dzięki kontaktom nawiązanym przez  jednego z uczniów ZSM-E Żywiec - Wojciecha Kuszyka z nauczycielami z Luspengymnasiet oraz zaangażowaniu grupy pracowników "Mechanika" na czele z dyrektorem dr Bogusławem Wyleciałem. Ma ona jednak szerszy wymiar niż tylko szkolny. Projekt wspierany jest przez władze miasta, czego efektem było podpisanie umowy o współpracy między Storuman w Szwecji a Żywcem. Przez te lata swój udział w projekcie zaakcentowały również Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, Fundacja "Klamra", Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Pilsko", Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie  Górniczej oraz osoby prywatne i firmy regionu żywieckiego.

 

Grupa uczniów z nauczycielami ZSME, pod tablicą wyznaczającą granicę koła podbiegunowego.

 We wrześniu 2016 roku ruszyła kolejna edycja wymiany międzynarodowej ze Szwecją realizowanej w ramach programu unijnego Erasmus+.  Jest to już czwarty projekt finansowany ze środków unijnych zatytułowany „Protecting democratic values”. Tym razem  do udziału w wymianie zakwalifikowało się  26 uczniów, którzy pod opieką Pań: Joanny Czerwieniec-Bąk, Alicji Goliszewskiej oraz Pana Przemysława Halamy właśnie przygotowują się do wizyty w zaprzyjaźnionej szkole Luspengymnasiet w Storuman. W czasie pobytu w terminie 21.03-04.04.2017 r., zaprezentowane zostaną prace poświęcone zagadnieniom dotyczącym demokracji, mniejszości narodowych, kultury, tradycji oraz legend typowych dla naszego regionu. Uczniowie poznają miejscową kulturę i zwyczaje, a przede wszystkim będą mogli rozwijać umiejętności językowe.

 

Tekst: opiekun projektu Przemek Halama

Zdjęcia: Joanna Czerwieniec-Bąk

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły