8 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu mostowego w Sopotni Małej. Obiekt ten został uszkodzony podczas powodzi w roku 2010.

Wykonanie inwestycji podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy (2018 rok) obejmował remont górnej powierzchni podpór, wzmocnienie przyczółków i regulację koryta cieku wraz z remontem istniejących umocnień brzegowych. Etap drugi (2019 rok) to rozbiórka ustroju nośnego istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego. W zakresie tego etapu prac wykonano także między innymi budowę murów oporowych w ciągu drogi powiatowej, umocnienie dna i skarp potoku, budowę chodników, przebudowę istniejących zjazdów i budowę barier ochronnych.

W oficjalnym przecięciu wstęgi wzięli udział przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu w Żywcu, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, przedstawiciele Rady Gminy Jeleśnia oraz przedstawiciel wykonawcy.

Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków na usuwanie skutków powodzi oraz rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Łączny koszt etapu pierwszego i drugiego wyniósł blisko 2 mln złotych.

 

Źródło: zywiec.powiat.pl

Udostępnij Drukuj E-mail