Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w gminie Rajcza w tym roku.