Gminna Biblioteka w Ujosłach rozdaje maseczki dla osób potrzebujących.