22 sierpnia w Ośrodku Wczasowym „Azalia” w Węgierskiej Górce odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego. W trakcie spotkania omówiono wiele bardzo ważnych tematów naszego regionu. Jednym z nich było omówienie zasad współpracy przy pozyskiwaniu środków na realizację zadań samorządowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad współpracy przy dokumentacji i realizacji zadań w terenach będących w zarządzie RZGW.

Kolejnymi punktami konwentu były: informacja przedstawicieli LGD „Żywiecki Raj” o bieżącej działalności oraz omówienie finansowania Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

Więcej informacji na: piotrtyrlik.pl

źródło: piotrtyrlik.pl