Wkrótce otwarcie nowego przedszkola na terenie gminy Węgierska Górka, do finału zmierza bowiem rozbudowa i adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Cięcinie. Realizacja tego projektu to jednocześnie rozwiązanie problemu, którym jest niedostateczny stopień dostępności na terenie gminy Węgierska Górka nowoczesnej, dostosowanej do współczesnych wymogów infrastruktury, umożliwiającej sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

W każdym z sołectw gminy dostępna jest placówka przedszkolna, jednakże liczba miejsc w tych placówkach i panujące w nich warunki odbiegają zasadniczo od współczesnych potrzeb gminy. Do placówek przedszkolnych na terenie gminy odprowadzane są dzieci mieszkańców gmin sąsiednich – gminy Milówka czy gminy Radziechowy – Wieprz; sytuacja w opisywanym obszarze nie jest bardziej korzystna niż w Węgierskiej Górce. Najbliższe w stosunku do gminy lokalizacje, w których dostępne są oferujące wolne miejsca placówki przedszkolne znajdują się w Żywcu. Wskazany aspekt powoduje więc występowanie na terenie gminy Węgierska Górka szeregu problemów: stąd dzieci w wieku 3 - 4 lat są często wyłączone z opieki przedszkolnej i pozostają pod opieką rodziców lub też dzieci w tej grupie wiekowej muszą być dowożone do placówek odległych w stosunku do Węgierskiej Górki – np. do Żywca, często świadczących usługi komercyjne.

Celem realizacji rozbudowy i adaptacji budynku w Cięcinie jest poprawa warunków zamieszkiwania w gminie, poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sprawowania opieki przedszkolnej nad dziećmi oraz zwiększenie powszechności edukacji w gminie Węgierska Górka. W rezultacie przeprowadzonych prac, przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania, uzyskane zostaną przez gminę warunki umożliwiające uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego. Oznacza to objęcie wysokiej jakości opieką przedszkolną grupy 20 dodatkowych dzieci w stosunku do liczby dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. Inwestycja ma wynieść w całości około 2 800 tys. złotych.

Planowane otwarcie nowej placówki – listopad 2016.

Równolegle trwa termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Węgierskiej Górce. Prace obejmują wykonanie instalacji CO, docieplenie ścian wełną mineralną oraz docieplenie dachów skośnych metodą wypełnienia przestrzeni międzykrokwiowych.  Planowany czas inwestycji obejmuje okres od października 2016 roku do lipca 2017 roku, a całość inwestycji ma wynieść około 758 tysięcy złotych.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły