W Polsce działa ponad 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszających ponad 690 tysięcy osób. Na wsiach i w małych miasteczkach to często największy społeczny kapitał. W województwie śląskim zarejestrowanych jest prawie 100 Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność OSP koncentruje się głównie na terenach wiejskich i ma lokalny wymiar – trzy czwarte Ochotniczych Straży Pożarnych nie wykracza ze swoimi działaniami poza granicę powiatu. Czy strażacy zajmują się tylko gaszeniem pożarów?

W obiegowej opinii przyjmuje się, iż większość strażaków za swoją główną działalność uznaje tylko i wyłącznie ratownictwo oraz ochronę przeciwpożarową. Jednak warto podkreślić, że Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się również sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. Z całą pewnością jest to dla strażaków działalność dodatkowa, to jednak ma ona duże znaczenie w małych, lokalnych społecznościach. Ponad połowa OSP uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych.  Członkowie OSP pomagają też niejednokrotnie w organizacji imprez masowych: lokalnych uroczystości, festynów, świąt.

Pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym w Polsce pojawiły się już w średniowieczu. Zorganizowane jednostki pożarnicze, będące namiastką obecnych OSP, powstały w drugiej połowie XIX wieku we wszystkich trzech zaborach. Jubileusz 110 – lecia swojej działalności obchodziła 15 października w sobotę Ochotnicza Straż Pożarna w Ciścu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.30 przyjazdem poszczególnych jednostek, a o godzinie 14.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu. Podczas części oficjalnej odśpiewany został hymn państwowy. Po przywitaniu gości – przekazany i poświęcony został samochód Ford Slrt. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia i nagrody. Część oficjalna została zakończona defiladą. Jubileusz OSP to także wspólny posiłek i zabawa z zespołem muzycznym „Czarni”.