Jak wszyscy pewnie widzimy, trwa rozbudowa budynku Urzędu Gminy Węgierska Gorka. Celem tej inwestycji jest poprawa obsługi mieszkańców jak również dostosowanie pomieszczeń biurowych do obecnych wymogów prawnych i funkcjonalnych. Zakres rozbudowy wymusiły między innymi przepisy związane z likwidacją barier architektonicznych (winda), gdzie obiekty tego typu musza być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ich funkcja musi być przyjazna dla potrzeb mieszkańców, a szczególnie rodzin.

Dlatego też powstała strefa wyjazdu/zjazdu wraz z szybem windowym, który stanowi dominantę realizowanego obiektu. Ponadto rozbudowano pomieszczenia Sali ślubów i Sali sesyjnej, w pozostałym zakresie budynek ten został poddany gruntownej modernizacji i termomodernizacji wraz z remontem i wymianą pokrycia dachowego  jak również instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej czy teletechnicznej.

Pragnę przypomnieć, że budynek ten powstał w latach 60-tych, przeszedł modernizację w latach 80-tych i od tego czasu nie był remontowany, a należy też zauważyć, że od tego czasu zmieniły się warunki chociażby techniczne funkcjonowania tego typu i nie tylko obiektów.

Jestem przekonany, że po oddaniu tego obiektu do użytku wszyscy mieszkańcy gminy będą dumni, że mają do dyspozycji obiekt nowoczesny, przyjazny i funkcjonalny, a nade wszystko wpisujący się architektonicznie w coraz piękniejsze centrum Gminy Węgierska Górka.

Na tle tej rozbudowy toczy się dyskusja jakoby w gminie Węgierska Górka zaprzestano realizacji innych inwestycji, szczególnie drogowych. Pragnę z całą odpowiedzialnością zakomunikować, że bieżący rok pod tym względem będzie rekordowy. W bieżącym roku zrealizowaliśmy i w dalszym ciągu realizujemy następujące inwestycje:

 1. Przebudowano układ drogowy w ciągu ulic Wiśniowa i ul. Polna w Węgierskiej Górce.
 2. Wybudowano chodnik dla pieszych w ciągu ulicy Wyspiańskiego w Węgierskiej Górce o dł. 233mb – etap II.
 3. Trwają prace w systemie zaprojektuj i wybuduj związane z przebudową drogi gminnej nr 596070S – ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górce. Zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.
 4. Od kwietnia do końca października bieżącego roku wykonywane są prace z bieżącym utrzymaniem wszystkich dróg gminnych.
 5. Przebudowano drogę gminną – ulicę boczną od ulicy Doliny w Ciścu.
 6. W ramach przebudowy gminnych dróg publicznych na terenie gminy Węgierska Górka w ramach przetargu nr 1 wykonano:

– przebudowę drogi gminnej ul. Koniory w Węgierskiej Górce – odc. A o dl. 305 mb, szer. 2,5m

– przebudowę drogi gminnej ul. Boczna od Granicznej w Cięcinie – odcinek o dł. 100 mb, szer. 2,5

– przebudowę drogi gminnej w Cięcinie łącznik ul. Turystycznej z ul. Graniczną – odcinek o dł. 61m, szer.2,5m

– przebudowę drogi gminnej ul. Sosnowa w Cięcinie – odcinek o dł.125 mb, szer. 2,8m

– przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Cięcinie – odcinek o dl. 200 mb, szer. 2,8m

– przebudowę drogi gminnej ul. Pod Kopiec w Cięcinie – odcinek o dl. 378mb, szer. 2,8m

– przebudowę drogi gminnej ul. Konwaliowa w Ciścu – odcinek o dł. 126mb, szer. 2,5m

– przebudowę drogi gminnej ul. Pod Lasem w Ciścu – odcinek o dł. 100 mb, szer. 2,8m

– przebudowę drogi gminnej ul. Jaśminowa w Żabnicy – odcinek o dł. 104mb, szer. 3,0-2,5m

– przebudowę drogi gminnej ul. Potokowa w Żabnicy – odcinek o dł. 24 mb, szer. 3,0 m

– przebudowę drogi gminnej ul. Mostowa w Żabnicy – odcinek o dł. 18 mb, szer. 2,3-2,7m

– przebudowę drogi gminnej ul. Strumykowa w Żabnicy – odcinek o dł. 203 mb, szer. 2,5m

 1. Wykonano utwardzenie drogi gminnej w ciągu ulicy Partyzantów w Węgierskiej Górce.
 2. Wykonano remont ścieżki pieszej łączącej drogę gminną ulicę Kwiatową w Cięcinie o dł. 80 mb i szer. 1,5m.
 3. Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Węgierskiej Górce.
 4. Wykonano naprawę zjazdu na ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce.
 5. Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej rolniczej – ul. Leśna w Żabnicy w km 0+000-0+560.
 6. W ramach przebudowy gminnych dróg publicznych na terenie gminy Węgierska Górka w ramach przetargu nr 2 zostaną wykonane do końca 2020 roku następujące zadania:

– przebudowa drogi gminnej w Węgierskiej Górce „Rypnie”, odcinek B – dł.100 mb i szerokości 2,5 m

– przebudowa drogi gminnej w Węgierskiej Górce ul. Masztowa odcinek II dł.82 mb, szer.3,0 m, odcinek III dł.42 mb, szer.3,0 m

– przebudowa drogi gminnej w Cięcinie ul. Graniczna dł.469 mb, szer.3,0 m,

– przebudowa drogi gminnej w Cięcinie ul. Fabisie dł.200 mb i szer.2,5m

– przebudowa drogi gminnej w Ciścu ul. Modrzewiowa o dł. 210 mb i szer.2,75 m

– przebudowa drogi gminnej w Żabnicy ul. Cicha o dł.198 mb, szer.2,6 – 3,0 m

– przebudowa drogi gminnej w Żabnicy ul. Wiśniowa dł.122 mb i szer.2,6-3,0 m

 

Ogólny koszt tych prac to kwota 6 018 764,25 zł.

Jeszcze nigdy Gmina Węgierska Górka nie wydała na remonty,  rozbudowę i modernizację takiej kwoty, a podkreślić należy że Gmina prowadzi także inne inwestycje  związane z modernizacją wodociągów, kanalizacji, infrastruktury kulturalno-oświatowej, społecznej czy turystycznej.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy za pomoc i wsparcie w realizacji tych trudnych  inwestycji – bez Waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie realizować wielu zadań, chociażby dróg, gdzie niejednokrotnie mieszkańcy oddają część swoich posesji abyśmy mogli spełnić wymogi terenowo- prawne od których zależy uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych.

Piotr Tyrlik

Wójt Gminy

Udostępnij Drukuj E-mail