Dobiega końca rok szkolny 2018/2019. 12 czerwca 2019 roku w Sali Koncertowej Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu odbyła się uroczysta gala podsumowująca osiągnięcia edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żywiecki.

W auli zabrali się dyrektorzy żywieckich szkół i placówek, zdolna młodzież - laureaci olimpiad, konkursów i turniejów szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego, nauczyciele i rodzice. Aż 145 uczniów otrzymało nagrody indywidualne, zaś drużynowo zostało wyróżnionych 11 zespołów ze szkół ponadpodstawowych. Nagrodami były kwoty pieniężne począwszy od 200 do 1500 zł. 67 nauczycielom wręczono dyplomy i podziękowania. 

Na uroczystości obecni byli: Radni Sejmiku Województwa Śląskiego Agnieszka Biegun i Stanisław Baczyński, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Kazimierza Matusznego Anna Figura, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej  Tomasz Kowalik, Wiceburmistrz Miasta Żywca Małgorzata Bieszczad, ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki z parafii NNMP w Żywcu, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego Wiesław Sypta, Wiceprzewodniczący Tadeusz Pal, Władysław Skrzyp, Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski, Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Legierska.

W trakcie spotkania wystąpiły zespoły: Twister i Matafora z ZSME w Żywcu i Zespołu Saksofonowego Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu.

Uroczystość zorganizował Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego pod kierunkiem Dyrektora Wydziału – Andrzeja Widzyka, natomiast Pani Jolanta Tomas Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej, była gospodarzem i współorganizatorem gali laureatów.

źródło i zdjęcia: Powiat Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail