30 listopada 2017 r. zakończyły się prace inwestycyjne przebudowanej drogi powiatowej 1447S w miejscowości Laliki. Zgodnie z projektem znormalizowane zostały wszystkie elementy geometrii pasa drogowego, co zapobieganie progresywnej degradacji całego pasa drogowego i przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.

Dotychczas na obiektach mostowych, zlokalizowanych w Rajczy i w Ujsołach wykonano roboty rozbiórkowe starych obiektów mostowych oraz wprowadzono objazdy wraz z oznakowaniem. W Ujsołach na drodze powiatowej 1439S wykonano warstwę wyrównawczą z betonu pod montaż zbrojenia nowego obiektu, natomiast w na drodze powiatowej 1439S w Rajczy wykonano roboty ziemne pozwalające na wjazd sprzętu do wykonania pali pod nowe przyczółki mostu.

Inwestycje realizowane są w ramach polsko-słowackiego projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” przy wsparciu finansowym środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udostępnij Drukuj E-mail