W toku zmieniającego się dynamicznie rynku pracy konieczna jest również zmiana oraz dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy. Powiat Żywiecki rozpoczął realizację dwóch programów, które stawiają sobie za cel właśnie te potrzeby. 

Pierwszym  z nich jest projekt, który już rozpoczął swoją realizację, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 571 062,39 zł.

Realizatorami  projektu są  szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki:

 • Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
 • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych, które ukazuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie. Ponadto projekt przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zadania będą realizowane poprzez:

 • organizację kursów, szkoleń poszerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;
 • płatne staże oraz praktyki obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi;
 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące do nauczania zawodu lub poszerzające wiedzę związaną z nauczanym zawodem;
 • doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt, potrzebny do przeprowadzenia szkoleń, kursów oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Wsparcie zostanie skierowane do ok. 500 uczniów oraz 42 nauczycieli. Realizacja zadań w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w różnych terminach. Projekt realizowany będzie do końca września 2020 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie informacji na tablicach ogłoszeniowych, stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt jest komplementarny do drugiego projektu już realizowanego: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, którego celem jest modernizacja lub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu. Całkowita wartość tego projektu wynosi 4 493 576,68 zł.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w szkołach rejonu Powiatu Żywieckiego.

Pierwsze prace remontowe zostały zakończone w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, gdzie powstały nowoczesne sale lekcyjne, a które docelowo zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt i narzędzia do kształcenia zawodowego naszych uczniów.

Pracownia multimedialna w ZSOiT w Milówce

Docelowo mają powstać 22 nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego, a cały projekt będzie również oparty na porozumieniach szkół z przyszłymi pracodawcami.
Ogłoszono kolejne przetargi na roboty budowlane w szkołach biorących udział w projekcie. Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz wzięcia udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych szkół:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu TUTAJ

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu TUTAJ

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu TUTAJ

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

 

Udostępnij Drukuj E-mail