Rozpoczęły się roboty drogowe związane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w miejscowości Jeleśnia. Zadanie realizowane jest przez Powiat Żywiecki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z pracami remontowymi w dniu 17 września 2018 r., w godzinach od 7.00 do 19.00 nastąpi zamknięcie ruchu na drodze Nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja. Powodem wstrzymania ruchu będą prace na całej szerokości jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika (chodnik o nawierzchni z kostki brukowej), budowę kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie poboczy. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 250 mb. Koszt inwestycji to prawie 480 tysięcy złotych.

Realizowany projekt jest jednym z kilkunastu przedsięwzięć podejmowanych na odcinkach dróg powiatowych w różnych częściach Powiatu Żywieckiego, gdzie w uzgodnieniu z samorządami gminnymi Powiat poprzez swoje inwestycje podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach oraz poprawia jakość życia mieszkańców.

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail