Projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich przewiduje przedłużenie pomocy finansowej dla kół w 2020 roku.

W projekcie zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich.
Projekt ustawy przewiduje, że podobnie jak w 2019 r. pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zalimitowanych w projektowanym art. 36b ustawy. Przyjęty mechanizm korygujący zakłada, że o terminie zaprzestania przyjmowania wniosków poinformuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)  na swojej stronie internetowej. Ponadto na stronie internetowej ARIMR będzie zamieszczana narastająco, w okresach miesięcznych, informacja o kwocie na jaką zostały założone wnioski  o przyznanie  pomocy. Jednocześnie minister właściwy do spraw  rozwoju regionalnego będzie monitorował poziom wykorzystania środków w oparciu o okresowe informacje Prezesa ARMiR w terminach wynikających z rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanego na podstawie art. 35a ust. 3 projektowanej ustawy.

źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

zdjęcie: Koło Gospodyń Wiejskich z Żabnicy

Udostępnij Drukuj E-mail