Historia, którą dzisiaj opiszę jest dowodem na to, jak organizacje, instytucje współdziałając mogą  rozwijać się i rosnąć w siłę, kiedy znajdą dla siebie wspólny cel. Cofnijmy się w czasie do roku 2008. Z jednej strony Publiczne Przedszkole w Radziechowach  kierowane od niedawna przez dyrektora, który szuka pomysłu na to, jak wykreować klimat i charakter placówki oświatowej, nadać  właściwy kierunek pracy, zaznaczyć jej wyjątkowość. Z drugiej strony Stowarzyszenie  Społeczno-Kulturalne Grojcowianie skupione na pielęgnowaniu i krzewieniu tradycji  i kultury górali żywieckich. Pamiętam pierwszą rozmowę z Panią Jadzią Jurasz, kierownikiem Zespołu Grojcowianie, kiedy to zwróciłam się do niej po raz pierwszy z prośbą o przeprowadzenie zajęć regionalnych w niewielkim projekcie ze środków rządowych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. Pamiętam lekką tremę podczas pierwszej rozmowy. Pani Jadzia była dla mnie wtedy celebrytką prawie, znaną mi ze sceny  amfiteatru pod Grojcem podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Propozycja prowadzenia zajęć została przyjęta z entuzjazmem i w ten sposób Panie Jadwiga Jurasz i Brygida Murańska na kilka miesięcy „weszły w skład kadry edukacyjnej” Publicznego Przedszkola w Radziechowach. Niebawem pojawił się kolejny projekt  „Przedszkolaki naszą przyszłością”, znacznie większy, finansowany ze środków unijnych, rozszerzony na wszystkie przedszkola z terenu gminy. Pełne dwa lata  systematycznych zajęć regionalnych dla dzieci przedszkolnych. W latach 2010- 2012 progi przedszkoli odwiedzały już nie tylko Panie Jadwiga Jurasz i Brygida Murańska, ale też wielu innych folklorystów i etnografów Żywiecczyzny.  Dzięki tej współpracy przedszkole na tyle wzmocniło się w zakresie edukacji regionalnej, że postanowiliśmy spróbować swoich sił w Wojewódzkim Konkursie Edukacja Regionalna w szkole, organizowanym każdego roku przez Kuratora Śląskiego i Wojewodę. W kolejnych latach w ramach konkursu realizowaliśmy wiele projektów regionalnych kierowanych do środowiska, odnosiliśmy sukcesy zajmując czołowe miejsca w finale. A we wszystkich tych działaniach byli z nami Grojcowianie.  Kapela pod kierownictwem Pani Brygidy Murańskiej towarzyszyła reprezentacji Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach, kiedy zajmowaliśmy  kolejno czwarte, trzecie i wreszcie pierwsze miejsce w województwie. Dziecięcy zespół Mali Grojcowianie przyczynił się do niepowtarzalności i piękna uroczystości 90-lecia i nadania radziechowskiemu przedszkolu imienia Władysława Pieronka w roku 2016. Tutaj też jest miejsce na przypomnienie pewnego zdarzenia związanego z wyborem patrona dla przedszkola. W 2016r. realizowaliśmy projekt z kręgu „Rody znaczące dla miejscowości”.  Zdecydowaliśmy się na tytuł: „Przodków wiary, przodków gwary niechaj strzeże młody stary- Historia radziechowskiego rodu Pieronków”.  Podejrzewałam, że autorem pierwszego członu nazwy był Władysław Pieronek. Aby upewnić się w tej sprawie, zadzwoniłam do Pana Marka Jurasza, prezesa Stowarzyszenia Grojcowianie. W rozmowie z panem Markiem wspomniałam o planach obchodów 90-lecia i może równocześnie nadania przedszkolu imienia. To był początek realizacji projektu i tak naprawdę nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jak wybitną postacią był przedwojenny wójt, kronikarz i poeta Władysław Pieronek. Ale pan Marek Jurasz jako osoba związana ze Związkiem Podhalan wiedział więcej o  jednym z głównych założycieli Ogniska tej organizacji na Żywiecczyźnie w 1926r. „Co tam będziecie szukać  po świecie? Nadajcie imię Władysława Pieronka”. Sukcesy zazwyczaj mają wielu ojców. Do  sukcesów Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach z całą pewnością przyczynili się Grojcowianie. Są z nami od wielu lat i mam nadzieję, że będą przez kolejne.  Tuż przed ogłoszeniem zawieszenia  zajęć w szkołach i przedszkolach udało się  naszym przedszkolakom spotkać jeszcze z Grojcowianami. Teraz kiedy od tygodni wszystkie dzieci przebywają w domu, ostatnim wspomnieniem przedszkola są dla nich barwne góralskie stroje, dźwięk stuletnich skrzypiec Pani Brygidy i śpiew Pani Jadzi „Mikołoj, nie wołoj!” i wspólne dziecięce zabawy pasterskie w kole.  Obejrzyjmy razem fotorelację, aby poczuć wyjątkową atmosferę tego spotkania. W imieniu swoim i całej społeczności Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach składam podziękowania Grojcowianom.

Małgorzata Kasperek - dyrektor Przedszkola
im. Władysława Pieronka w Radziechowach

 

Żródlo i zdjęcia: radziechowy-wieprz.pl

Udostępnij Drukuj E-mail