Wypas

Na zdjęcich 88 letni Pan Jan, mieszkaniec Żabnicy i Sadula.

 

Sadula czasami jak się już napasie, lubi sama wrócić do domu.

 

Nazwa Sadula wzięła się od umaszczenia krowy; brunatna, miejscami jakby pokryta sadzą.

 

Pan Jan wspominał, że kiedyś nadawano imiona krowom odnosząc się do ich umaszczenia ale także do dnia w którym się ocieliły. I tak była na przykład:
Wtorula, Sobota.

.