W Niedzielę Palmową na żywieckim rynku odbyła się inscenizacja wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Tłumy mieszkańców Żywca uczestniczyły w tym pięknym wydarzeniu. Rozdano nagrody za najpiękniejsze palmy. 

W kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce odbył się Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną pod patronatem ks. prałata Stanisława Bogacza oraz Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika.

Do konkursu zgłoszono ogromną ilość palm, wśród których komisja wyłoniła najpiękniejszą, najwyższą i regionalną.

W poszczególnych kategoriach laureatami zostali:

– największa palma: Mikołaj Pieczarka, Zofia Brodka, Maja Dadok, Weronika Kuchejda;
– najpiękniejsza palma: Zofia Brodka, Hanna Biegun, Dawid Kozubek, Wiktoria Kabacik, Jakub i Filip Gaweł, Amelia Tirak;
– regionalna palma: Katarzyna Kuchejda, Weronika Kuchejda, Antoni Barabasz, Anna Pawlus, Damian Jurasz, Krystyna Mieszczek.

W Rajczy do Konkursu na najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną stanęło 34 uczestników. Nagrody ufundował GOKiS w Rajczy, Parafia Rajcza oraz Sołectwo Rajcza, a otrzymali je za:

I miejsce: Mikołaj Kąkol
I miejsce: Szymon Byrski
II miejsce: Tymoteusz i Cyprian Biber
III miejsce: Krystian Harmata

W Ujsołach odbyła się już osiemnasta odsłona tego Konkursu. Ocenionych zostało 47 własnoręcznie wykonanych palm. Przyznało główne nagrody:

I miejsce - palma nr 37 - autor Jakub Kocoń
II miejsca- palma nr 36 - autor Kacper Paździorko
III miejsce- palma nr 13 - autor Kamila Stuchlik

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Proboszcza Parafii Ujsoły oraz Wójta Gminy Ujsoły.

Podobne konkursy odbyły się w pozostałych żywieckich parafiach. Ich celem jest upowszechnianie obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi i Niedzielą Palmową oraz przypominanie o ogromnym znaczeniu palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do aktywności artystycznej oraz podtrzymuje tradycję i zwyczaj własnoręcznego wykonywania palm.

{gallery}Palmowa{/gallery}

Źródło zdjęć: Magdalena Sporek, OPG Węgierska Górka, CKSiR Ujsoły, GOKiS Rajcza, Antoni Szlagor, Radio Ujsoły