W Dworku Kępińskich w Moszczanicy, gdzie w 1934 roku przebywał Marszałek Józef Piłsudski, 15 maja miał miejsce finał Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Historycznego o Józefie Piłsudskim. Nagrody oraz bilet do Sejmu wręczał Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny i Dyrektor ZSAiO Czesław Malinka. Patronat nad organizowanym konkursem objęło Kuratorium Oświaty, w imieniu którego nagrody wręczył Dyrektor Tomasz Kowalik. Jednocześnie Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz przesłał list gratulacyjny dla uczestników niniejszego konkursu.

Zadaniem dla uczniów Gimnazjów był test wiedzy na temat „Józef Piłsudski – życie i czyny”. Laureaci:

 1. Aleksandra Suchońska Gimnazjum Pietrzykowice,

2. Monika Kowalczyk Gimnazjum Milówka,

 3. Grzegorz Rubys Gimnazjum Milówka.

Wyróżnienie: Aleksandra Czaniecka Gimnazjum Milówka,

Kamil Dobija Gimnazjum Pietrzykowice.

Zadaniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „Józef Piłsudski – wkład zbrojny i polityczny w odrodzonym państwie polskim”. Laureaci:

1. Natalia Talik ZSM-E,

2. Dominik Kubień ZSOiT Milówka,

3. Artur Kuśnierz ZSAiO Żywiec.

Wyróżnienie: Patrycja Łukańko ZSE-G Żywiec, Jakub Krzus ZSM-E Żywiec.

Reportaż: Ewa Jeremicz

Realizacja nagrania: Mariusz Jasek

  

Więcej wideo na: http://wgmedia.eu/reportaże