Jan Paweł II

Zwycięzki film w konkursie "Archiwium Wspomnień" organizowanym przez Instytut Jana Pawła II w Warszawie

Tadeusz Gołuch. Ślady w jego pamięciEdmund Franek

i Fundację Wspomagania Wsi.
Autor filmu: Edmund Franek z Żabnicy

,,Archiwum wspomnień’’ to konkurs o ogólnopolskim zasięgu zorganizowany przez Instytut Jana Pawła II w Warszawie i Fundację wspomagania Wsi . Zadaniem uczestników tego konkursu było przygotowanie, nagranie i zarejestrowanie w postaci pliku dźwiękowego rozmowy z osobą , która uczestniczyła w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do Polski. 
Jedną z licznych drużyn, która podjęła wyzwanie przygotowania pracy na konkurs była grupa z ZSP z Ciśca w składzie: L. Zaczkowska ( nauczyciel), M. Golec (nauczyciel), A. Szczotka(uczeń), B. Babicka(uczeń). Inicjatorem oraz głównym organizatorem pracy drużyny nad reportażem była M. Golec, dla której głównym i oczywistym powodem wzięcia udziału w konkursie był fakt , iż od 10 już lat patronem szkoły jest Jan Paweł II ; szkoły która kieruje się wartościami, jakie głosił. 
Głównym bohaterem reportażu zdecydowanie i bezdyskusyjnie został p. Tadeusz Gołuch – twórca ludowy, rzeźbiarz, poeta, przewodnik turystyczny, prezes koła PTTK w Węgierskiej Górce, twórca pierwszego szlaku papieskiego w Beskidach, inicjator i współautor trasy i przewodnika po górskich ścieżkach ,,Szlak Papieski w Gminie Węgierska Górka”, gdzie zaznaczył i opisał miejsca które odwiedzał jeszcze Karol Wojtyła. 
Reportaż nagrywany był przez fotografa z Żabnicy Daniela Franka w schronisku na Hali Lipowskiej skąd rozlega się przepiękny widok w kierunku Małej Fatry , grupy Wielkiej Raczy, Tatr i Orawy. W schronisku tym ksiądz Karol Wojtyła przebywał 9-12 lutego 1958 – dowiadujemy się z rozmowy z p. Gołuchem , który to też prostuje przekonanie, że wpis ,, W górach chodź zawsze tak , aby nie gubić szlaków” rzeczywiście był do pamiętnika ale osoby prywatnej Marii Kiwerskiej a całe zdarzenie oczywiście miało miejsce na Hali Lipowskiej podczas obozu narciarskiego po tym jak p. Maria z grupą pobłądziła w górach. Całe to miejsce jest wyjątkowo ,,nasycone” osobą Ojca Świętego .stąd też decyzja o miejscu nagrania. W wywiadzie pt. ,,Ślady w Jego pamięci” p. Tadeusz opowiada o spotkaniach z Janem Pawłem II , oraz o motywach, które skłoniły go do utrwalenia wspomnień o Nim na Żywiecczyźnie. 

źródło:http://zspcisiec1560.republika.pl/