Jaszczurka Żyworodna
Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Prezentujemy kolejne nagranie przyrodnika Michała Figury z Węgierskiej Górki. 

Jaszczurka Żyworodna, Wildlife SeminarsMichał Figura

 Tym razem uchwycona została jaszczurka żyworodna, występująca w całym kraju, w górach do 2000m.n.p.m

Dziękujemy Wildlife Seminars za udostępnienie nagrania.

materiał video: Michał Figura