Drodzy czytelnicy WGmedia, 

Czy wiecie, które miejsca na Żywieczyźnie zasiedlają bobry? 

Jako przykład działalności bobrów mogą posłużyć tereny wzdłuż drogi głównej w Żywcu - Zabłociu (niedaleko browaru i stawów) oraz rzeczka Moszczanka, której wody zasilają sztuczne Jezioro Żywieckie. Na tej stosunkowo niewielkiej rzeczce na odcinku 1254 m mierzonym od ujścia w stronę źródła bobry od lat często budują tamy różnej wielkości. 

Tamy te przyczyniają się do spiętrzenia i zmagazynowania wody, spowalniają jej spływ. Należy podkreślić, że rzeka w dolnym biegu zbiera wody spływające z pól o dużym nachyleniu, a więc podlegających znacznej erozji. Do pozytywnych aspektów bytowania bobrów należy zaliczyć wpływ na stabilizację spływu wody, osłabianie fali wiosennych roztopów, podniesienie poziomu wody gruntowej oraz mechaniczne oczyszczanie i natlenianie spływającej wody.

 Bóbr – sprzymierzeniec w walce o czystą wodę

Czy wiecie, że sprzymierzeńcem człowieka w działaniach mających na celu zwiększenie zasobności kraju w wodę może być bóbr. Przeprowadzane introdukcje i reintrodukcje w połączeniu ze zdolnościami adaptacyjnymi tego zwierzęcia oraz migracjami, doprowadziły do tego, iż ssak ten pojawił się na ciekach i zbiornikach terenów górskich wiele lat temu. W tym trudnym dla egzystencji tego gatunku środowisku szuka z większym lub mniejszym powodzeniem nisz ekologicznych.

Tam nie należy dewastować gdyż to dom i żerowisko bobrów. 

Poniżej zdjęcia z 14 lutego 2019 roku- okolice żywieckiego browaru.

{gallery}bobry{/gallery}

Zdjecia: Magdalena Sporek

Żródło: opracowanie pdf ZMIANY W RETENCJI WODY DOKONYWANE PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER L.) NA RZEKACH I POTOKACH GÓRSKICH Dominika Cywicka, Paweł Brzuski 

 

Udostępnij Drukuj E-mail