Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Drodzy czytelnicy WGmedia, 

Czy wiecie, które miejsca na Żywieczyźnie zasiedlają bobry? 

Jako przykład działalności bobrów mogą posłużyć tereny wzdłuż drogi głównej w Żywcu - Zabłociu (niedaleko browaru i stawów) oraz rzeczka Moszczanka, której wody zasilają sztuczne Jezioro Żywieckie. Na tej stosunkowo niewielkiej rzeczce na odcinku 1254 m mierzonym od ujścia w stronę źródła bobry od lat często budują tamy różnej wielkości. 

Tamy te przyczyniają się do spiętrzenia i zmagazynowania wody, spowalniają jej spływ. Należy podkreślić, że rzeka w dolnym biegu zbiera wody spływające z pól o dużym nachyleniu, a więc podlegających znacznej erozji. Do pozytywnych aspektów bytowania bobrów należy zaliczyć wpływ na stabilizację spływu wody, osłabianie fali wiosennych roztopów, podniesienie poziomu wody gruntowej oraz mechaniczne oczyszczanie i natlenianie spływającej wody.

 Bóbr – sprzymierzeniec w walce o czystą wodę

Czy wiecie, że sprzymierzeńcem człowieka w działaniach mających na celu zwiększenie zasobności kraju w wodę może być bóbr. Przeprowadzane introdukcje i reintrodukcje w połączeniu ze zdolnościami adaptacyjnymi tego zwierzęcia oraz migracjami, doprowadziły do tego, iż ssak ten pojawił się na ciekach i zbiornikach terenów górskich wiele lat temu. W tym trudnym dla egzystencji tego gatunku środowisku szuka z większym lub mniejszym powodzeniem nisz ekologicznych.

Tam nie należy dewastować gdyż to dom i żerowisko bobrów. 

Poniżej zdjęcia z 14 lutego 2019 roku- okolice żywieckiego browaru.

{gallery}bobry{/gallery}

Zdjecia: Magdalena Sporek

Żródło: opracowanie pdf ZMIANY W RETENCJI WODY DOKONYWANE PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER L.) NA RZEKACH I POTOKACH GÓRSKICH Dominika Cywicka, Paweł Brzuski 

 

Udostępnij Drukuj E-mail