Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu mgr inż. Tomasz Kotajny informuje,  iż w  dniu 05.12.2017 r. odbyła się kontrola robót prowadzonych na obiektach mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Rajczy i Ujsołach. Inwestycje realizowane są w ramach polsko-słowackiego projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz współpracy transgranicznej.”
 
Dotychczas na obiektach mostowych, zlokalizowanych w Rajczy i w Ujsołach wykonano roboty rozbiórkowe starych obiektów mostowych oraz wprowadzono objazdy wraz z oznakowaniem. W Ujsołach na drodze powiatowej 1439S wykonano warstwę wyrównawczą z betonu pod montaż zbrojenia nowego obiektu, natomiast w na drodze powiatowej 1439S w Rajczy wykonano roboty ziemne pozwalające na wjazd sprzętu do wykonania pali pod nowe przyczółki mostu.
 
Termin zakończenia robót planowany jest na  31.03.2018 roku.
 
{gallery}mostyujsoly{/gallery}
 
zdjęcia: PZD w Żywcu
 
Udostępnij Drukuj E-mail