Zarząd Powiatu w Żywcu przygotował projekt programu wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Żywiecczyzny.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego w porozumieniu z Zarządem Powiatowym OSP opracowano program umożliwiający sfinansowanie doposażenia jednostek OSP z terenu Powiatu Żywieckiego.

Podstawą do wypłaty środków finansowych będą zgłoszone przez Prezesów OSP potrzeby w zakresie utrzymania gotowości bojowej do prowadzenia akcji w zakresie ochrony zdrowia i życia Mieszkańców, a środki będą wypłacane przez urząd gminy właściwy dla danej jednostki OSP po zawarciu stosownego porozumienia z Powiatem. Zarząd Powiatu przeznaczył łączną kwotę około 35 tysięcy złotych na realizację tego programu w latach 2020-2023.

Wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych było już realizowane przez Zarząd Powiatu, a obecnie przybierze formę skoordynowanej działalności na rzecz druhów- strażaków ochotników, którzy są niezwykle ważnym ogniwem utrzymania bezpieczeństwa w naszym Powiecie.

źródło: zywiec.powiat.pl

Udostępnij Drukuj E-mail