Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że na podstawie przeprowadzonych oględzin przez służby Powiatowego Zarządu Dróg, a także opracowanej ekspertyzy technicznej mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1439S (km 1+360 ) w miejscowości Milówka, wystąpiła koniczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na tym moście.

Zgodnie z ekspertyzą techniczną przedmiotowego mostu, należało wyłączyć południowy pas jezdni (od strony górnej wody) z użytkowania, a na północnym pasie wprowadzić  naprzemienny ruch z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 40 ton.

Z uwagi na powyższe, służby drogowe PZD wyłączyły z ruchu drogowego prawą stronę mostu, poprzez wydzielenie jej separatorami ruchu z umieszczeniem oznakowania pionowego wraz z sygnalizacją świetlną.

Wprowadzone zabezpieczenie zostanie utrzymane do czasu usunięcia zaistniałej przyczyny.

źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail