W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki od dnia 1 września 2020 roku wprowadzone zostają dodatkowe środki bezpieczeństwa:

  • Wprowadzony zostaje nakaz zakrywania ust i nosa przez uczniów w trakcie przerw na terenie szkoły;
  • W miarę możliwości organizacyjnych w danej szkole, zajęcia będą rozpoczynać się o różnych godzinach;
  • W miarę możliwości lokalowych zajęcia będą odbywać się w tej samej klasie;
  • Zajęcia praktyczne i warsztaty będą odbywać się normlanym trybem z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa;
  • Okres od września do października br. przeznaczony zostanie na organizację zajęć praktycznych i praktyk u pracodawców oraz wycieczek szkolnych;

Pełna informacja dotycząca nowych zasad i szczegółowych regulaminów pracy szkoły zostanie przekazana uczniom i ich rodzicom drogą elektroniczną (poprzez dziennik elektroniczny).

Więcej informacji dotyczących bezpiecznego powrotu do szkół na stronie gov.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail