Od zaszczytnej wizyty papieża Jana Pawła II w Żywcu mijają już 22 lata. Rocznicę tego wydarzenia będziemy obchodzić już 22 maja w najbliższy poniedziałek. Jan Paweł II odwiedził Żywiec przy okazji kolejnej swojej Pielgrzymki do naszego kraju, a zarówno ten dzień, jak i to niezwykłe spotkanie z pewnością na trwale wpisały się w pamięć mieszkańców Żywca i nie tylko.

Jak wyglądał ów dzień? Poniżej przedstawiamy fotografie z tego okresu. 22 maja 1995 roku tysiące mieszkańców Żywca i okolicznych miejscowości na żywieckim Rynku witało największego z Polaków.

zdj. Stefan Piela

Przypominamy - to 22 lata temu w Żywcu przed katedrą Papież został uroczyście powitany przez władze miejskie, które wręczyły Ojcu Świętemu akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żywca. Następnie papież Jan Paweł II przeszedł na Rynek, gdzie niezwykle serdecznie witały go tłumy wiernych. W homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa Ojciec Święty powiedział:  „(...) modlę się razem z wami za naszą Ojczyznę i za wszystkich rodaków: o umiłowanie daru życia, o szczerą troskę, o dobro wspólne, o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej. Modlę się, aby duch dialogu i współpracy przeważył nad duchem walki i konfrontacji. Modlę się o poszanowanie godności każdego człowieka, o kulturę wzajemnego współżycia, modlę się za polskie rodziny nękane problemem bezrobocia i ubóstwa. Dla wszystkich utrudzonych i zniechęconych proszę o odnowioną nadzieję!... To jest moje przesłanie Ziemi Żywieckiej. Jest jeszcze bardzo wiele myśli i uczuć, które mi się rodzą, kiedy widzę was tu zgromadzonych, gdy patrzę na Żywiec, kiedy odwiedzam farę, kiedy patrzę na te góry, tak bardzo mi bliskie (...)." Papież Jan Paweł II podczas wizyty w Żywcu odwiedził także Osiedle 700-lecia, a następnie śmigłowcem ze stadionu "Koszarawa" poleciał do Ostrawy.

zdj. Stefan Piela

W poniedziałek 22 maja w ramach obchodów 22. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Żywcu w Konkatedrze odbędzie się o godz. 18 uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla z udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”.  Po Mszy nastąpi przejście pod pomnik św. Jana Pawła II, złożenie kwiatów i zapalenia zniczy.