Wydra

Zwierzę zostało przyłapane za pomocą fotopułapki. Autorem filmu jest przyrodnik Michał Figura.

Wydra w Węgierskiej GórceMichał Figura

 Film udostępniamy dzięki uprzejmości Wildlife Seminars. projektowi, który powstał, aby dać możliwości odkrywania piękna polskiej przyrody

i zwyczajów dużych drapieżników zamieszkujących polskie lasy Karpat.


Inne artykuły