Na obszarze partnerskich gmin Nová Bystrica i Rajcza znajdują się parki krajobrazowe o bogatym potencjale i dziedzictwie kulturowymi naturalnym. Cechą wspólną obu gmin jest szczególnie ich rozwój w okresie kolonizacji wołoskiej. Potencjał tego dziedzictwa nie jest w pełni wykorzystany. Do odkrycia tego dziedzictwa, jego poznania, promocji, rozwoju pragnie przyczynić się niniejszy projekt. Między miejscowościami istnieje transgraniczny pieszy szlak turystyczny, który partnerzy chcą uatrakcyjnić, wyposażyć w elementy infrastruktury ruchu turystycznego, przystosować teren, aby szlak był drożny, łatwiejszy do przejścia. Partnerzy projektu chcą zachęcać turystów do korzystania z tej trasy w ten sposób, że na jej końcach będą się znajdowały obiekty związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W gminie Rajcza będą to malowana ścieżka historyczna i stanowisko tematyczne – wioska wołoska, natomiast w Nowej Bystrzycy amfiteatr, specjalna kładka przez rzekę prowadząca do transgranicznej trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu: Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim. W ramach projektu odbędzie się szereg wydarzeń związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturalnego. W Rajczy odbędzie się wydarzenie, którego tematem będzie kultura, kolonizacja i kuchnia wołoska (pasterska), w Nowej Bystrzycy natomiast wydarzenie ukierunkowane jest na folklor, muzykę, taniec, obyczaje. Głównymi grupami docelowymi projektu są mieszkańcy partnerskich gmin i turyści, którzy wezmą udział w imprezach organizowanych w ramach projektu lub będą wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę.

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi 696 382,67 €
Planowany termin  realizacji projektu przypada na okres 01.11.2016 r.– 30.10.2018 r.

Źródło informacji: Gmina Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail