19 lutego br. odbędzie się oficjalne otwarcie świetlicy Domu Ludowego w Juszczynie, która dzięki dofinansowaniu firmy Żywiec Zdrój oraz środkom z funduszu sołeckiego przeszła gruntowny remont.  Zaangażowanie firmy w odnowienie ważnego dla mieszkańców miejsca spotkań, związane jest ze strategią „Dobry sąsiad”, zgodnie z którą Żywiec Zdrój wspiera rozwój miejscowości, w których znajdują się fabryki producenta.

Świetlica jest istotnym punktem na mapie Juszczyny. Pełni ona rolę lokalnego centrum kulturalno-towarzyskiego, w którym mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje oraz spędzać czas w sposób twórczy. Korzystają z niej przede wszystkim najmłodsi. Dzięki odświeżeniu placówki wszyscy uczestnicy zajęć będą spędzać czas w komfortowych warunkach, sprzyjających rozwijaniu umiejętności oraz nabywaniu wiedzy w wielu dziedzinach.

To miejsce niesie ze sobą niezwykłą wartość dla społeczności Juszczyny, ponieważ sprzyja aktywizacji kulturalnej zarówno tych najmłodszych, jak dojrzałych mieszkańców wsi. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu firmy Żywiec Zdrój przestrzeń wspólnego spędzania czasu  zyskała nowe, lepsze życie – mówi  Maciej Mika, wójt Gminy Radziechowy-Wieprz.

Dom kultury systematycznie odwiedza ponad 30 dzieci, które uczęszczają na zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, a także biorą udział w warsztatach teatralnych oraz kulinarnych. Świetlica stanowi również stałe miejsce spotkań dla członków miejscowego Klubu Seniora „Wrzos”. W placówce planowane jest wprowadzenie nowych zajęć.

„Jako firma odpowiedzialna społecznie staramy się wspierać gminy, w których znajdują się nasze zakłady rozlewnicze. W ubiegłym roku odwiedziliśmy wiele miejsc wymagających remontu, jednak tutaj potrzeby były najpilniejsze: po pierwsze ze względu na stan w jakim znajdowała się świetlica, po drugie ze względu na to, jak potrzebna jest ona mieszkańcom.”przyznaje Przemysław Turski, dyrektor fabryki w Żywiec Zdrój w gminie Radziechowy Wieprz.

Prace remontowe trwały od listopada do końca grudnia 2017 roku. W ramach inwestycji odnowiono ściany i posadzki w salach zajęć, wyremontowano korytarz, łazienki, a w jednym
z pomieszczeń urządzono i wyposażono aneks kuchenny. Koszt inwestycji wyniósł ok. 70 tys. zł z czego prawie 50 tys. zł pochodzi ze środków firmy Żywiec Zdrój. Dofinansowanie było możliwe również dzięki wsparciu funduszu sołeckiego oraz środkom gminy. Poza zapewnieniem środków na realizację inwestycji, firma zagwarantowała również dostęp do wiedzy specjalistów – pracowników spółki, którzy pomagali przy zaplanowaniu prac oraz oszacowaniu kosztów robót remontowych.

Już 19 lutego br. o godzinie 11:00 będzie można zobaczyć efekty inicjatywy podczas oficjalnego otwarcia odnowionej świetlicy Domu Ludowego w Juszczynie.

Dobry sąsiad

Otwarcie Świetlicy w Domu Ludowym w Juszczynie to jeden z elementów Programu Dobry Sąsiad. Stworzony przez Żywiec Zdrój Program wynika ze strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Zgodnie z nią, czerpiąc ze źródeł, Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba o dobro natury i okolic, z których pochodzi. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami gminnymi i powiatowymi z terenów, gdzie znajdują się zakłady producenta. Celem programu jest wspieranie oraz pomoc mieszkańcom, a także angażowanie się w rozwiązywanie istotnych problemów z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Źródło: notatka prasowa Żywiec-Zdrój
Zdjęcie: www.juszczyna.pl

Udostępnij Drukuj E-mail