Ankieta „Turystyka na terenie pogranicza polsko-słowackiego” zostały rozdystrybuowane wśród 500 lokalnych liderów związanych z projektem promocji regionu, a także w grupach na facebooku związanych z turystyką górską. W badaniu ankietowym wzięło udział 305 kobiet i 195 mężczyzn. Na podstawie ankiet sporządzono analizę „ Turystyki Pogranicza”.

Zarówno sama ankieta, jak i analiza wyników, zostały sporządzone przez agencję marketingową REFOCUS, która odpowiada za opracowanie strategii promocji regionu. Badanie przeprowadzane było po to, by rzetelnie ocenić sytuację wyjściową w regionie i aby wyłonić wartości, które mieszkańcy i turyści uważają za najważniejsze. Na tych wartościach budowana jest strategia i tożsamość marki terytorialnej, która powstaje w ramach projektu "Wspólna promocja pogranicza".

Wśród najpopularniejszych celów wizyty turystów, którzy już odwiedzili region zdecydowanie najważniejsza była turystyka górska, którą wskazało aż 87,3% ankietowanych (261 osób), na drugim miejscu respondenci wskazywali wypoczynek 68,6 %. Beskid Żywiecki utożsamiany jest z folklorem górali żywieckich, turyści odwiedzający region liczą na kontakt z wartościami, tradycjami i obrządkami. Najczęstsza aktywność fizyczna, na którą wskazują turyści deklarując, że korzystali z niej będąc w regionie to zdecydowanie pisze wycieczki, na które wskazało aż 91,35 % respondentów. Turystyka piesza jest największym atutem całego regionu transgranicznego. Typowymi dla tej grupy. Baza noclegowa jest dobrze oceniana, jednak brakuje jednego miejsca, w którym informacje o możliwościach noclegowych będą przedstawione kompleksowo. Wśród ankietowanych przeważają osoby, które podróżują więcej niż klika razy w roku, co jest wyraźnym sygnałem, że istnieje spore zapotrzebowanie na planowanie i promowanie, krótkich np. weekendowych wycieczek z gotowymi rozwiązaniami i konkretnymi propozycjami spędzania wolnego czasu. Natura i ekologia są czynnikami najbardziej utożsamianymi z regionem. Natomiast Internet to podstawowe źródło informacji stał się także głównym, po rekomendacjach znajomych, źródłem informacji turystycznej. Ocena informacji o wydarzeniach w regionie pokazuje, że istnieje realne zapotrzebowanie na narzędzie pozwalające na poznanie wszystkich wydarzeń, atrakcji i miejsc bez konieczności przeglądania stron internetowych każdej z gmin pogranicza z osobna

 Mieszkańcy, jako największe atrakcje regionu wskazywali:

* Góry

* Rezerwaty przyrody

* Szlaki turystyczne

* Górskie schroniska

* Tydzień Kultury Beskidzkiej

* Miejscowe Parki

* Kościoły

* Możliwość zaznania spokoju

* Geoprak w Glince

* Możliwość uprawiania turystyki górskiej bez specjalistycznego sprzętu i o różnych poziomach trudności

* Kuchnię regionalną

* Folklor

* Żywą tradycję

* Życzliwość i lokalny patriotyzm mieszkańców

* Imprezy kulturalne

* Górskie koła turystyczne

* Brak przemysłu

* Różnorodność ekosystemowa

* Możliwość uprawiania aktywności fizycznej przez cały rok

* Leśny gród w Milówce

* Ścianki wspinaczkowe

 Wśród najciekawszych wydarzeń, w których uczestniczyli ankietowani mieszkańcy znalazły się:

* Akcja Czyste Beskidy

* Dni Węgierskiej Górski

* Dni Milówki

* Rajd Chłopski w Gminie Rajcza

* Hudy Wawrzyńcowe

* Bieg Chudy Wawrzyniec

* Dziady w Milówce

* Dożynki Gminne

* Zloty Związku Podhalan w Rajczy

* Tydzień Kultury Beskidzkiej

* Bieg Wilcze Gronie

* Adrenalinium

* Cross Beskidzki

* Finał WOŚP

* Spotkania „Biegam, bo lubię”

* Noc Świętojańska w Juszczynie

* Obóz TSG Młóckarnia

* Pasterska Jesień

* Rekonstrukcja bitwy o Węgierską Górkę

 Strategia promocji miała na celu wypracowanie nazwy, która oddawałaby charakter regionu, na bazie którego usystematyzowane zostały skojarzenia i odczucia utożsamiane z regionem. Oto wypowiedzi niektórych expertów:

Alicja Woźnikowska-Woźniak, DINKSY: „Żywiecczyzna to żywa kraina i tętni tu życie przyrody, życie ludzi i żyje tradycja. Inspirujące dla mnie słowa na tę chwilę to: żywy, wierch, raj i kraj.”

Rafał Bałaś, specjalista do spraw komunikacji w projekcie „Wspólna promocja pogranicza”: „Realizowałem już wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ale ten jest mi szczególnie bliski. Bardzo mi zależy na popularyzowaniu tego, kultury, ale i wszelkich możliwości aktywności w górach, bo jest w tym wielkie piękno, którym wiem, że warto się jest dzielić, jako czymś autentycznym. Chcemy w tych działaniach zawierać, prawdziwy pasterski obraz folkloru nie ten sceniczny, pokazowy i sztuczny.”

Justyna Świerczek, DINKSY: „Ludzie z gór od zawsze kojarzą mi się z najsilniejszymi, wytrwałymi, dążącymi do celu, nieuginającymi się. Mieszkańcy nie mają tam łatwo, natura nie ma tam łatwo, wszystko musi być trwałe, wytrzymałe, silne, czasem surowe, twarde jak wilk, a czasem delikatne, smukłe jak łania, ale zawsze z wielką krzepą i siłą. Czyli tak to widzę siła, surowość, przekraczanie granic to coś dla pasjonatów wszelkiego rodzaju ekstremum. Na drugiej szali jest miękkość, którą również tu odnajdują rodzinność, przebywanie w grupie to coś, co przyciągnie rodziny.”

Źródło: Agencja Marketingowa REFOCUS, Analiza wyników ankiet „Turystyka na terenie pogranicza polsko-słowackiego”

Udostępnij Drukuj E-mail